امروزه صنعت گردشگری یکی از محورهای اصلی بخش غیرنفتی اقتصاد جمهوری آذربایجان می باشد. بمنظور دسترسی به تداوم توسعه در این بخش، برنامه ها و طرح های مهمی در حال اجرا است، قوانین مربوطه تکمیل و با حمایت دولت زیرساخت های لازم فراهم می گردد. حکم مورخ 01/09/ 2016 الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان مبنی بر «اقدامات تکمیلی برای توسعه صنعت گردشگری در جمهوری آذربایجان»، مرحله جدیدی را برای رونق این بخش در آینده ایجاد می کند. از جمله اقداماتی که بموجب فرمان فوق قرار است اجرایی شود، تشکیل جشنواره های تجاری (“جشنواره خرید”) در باکو- پایتخت آذربایجان است.

طبق نظر سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، صنعت گردشگری تجاری ظرف 10 سال اخیر مراحل توسعه  را به سرعت  طی می کند. برخی کشورها با استفاده کارآمد از توسعه این بخش گردشگری، خود را بعنوان محل گردشگری تجاری معرفی و تبلیغ می کنند. تجارت، در بین هزینه های گردشگری به یکی از مقوله های اصلی تبدیل و در نتیجه بطور مستقیم و در ارتباط با سایر حوزه های اقتصاد به منبع درآمد مهم اقتصادی ملی مبدل می گردد. برپایه تحلیل ها، در جهان امروز خرید در میان هزینه های مورد علاقه گردشگران در رتبه چهارم قرار دارد و 35 درصد از کل فعالیت های گردشگری را بخود اختصاص می دهد.

در سال جاری نخستین جشنواره تجاری باکو در تاریخ 10 آوریل تا 10 ماه مه در جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد. مطابق با فرمان مربوطه و دستور رئیس جمهوری دایر بر برگزاری جشنواره های تجاری در نقشه راه استراتژیک بمنظور توسعه صنعت گردشگری تخصصی، برگزاری همه ساله این جشنواره به دفتر کنگره آذربایجان که زیر نظر وزارت فرهنگ و گردشگری فعالیت می کند، واگذار گردیده است.

جشنواره تجاری باکو علاوه بر گردشگران خارجی، برای مصرف کنندگان داخلی نیز امکانات مناسب جهت خرید و برنامه های متنوع تفریحی ارایه خواهد داد. برگزاری چنین همایشی با انجام تبلیغات گسترده در باکو موجب افزایش حضور گردشگران و نیز رونق صنعت گردشگری، مهمان پذیری، تجارت، حمل و نقل و سایر حوزه ها خواهد گردید. همزمان با کار فشرده تجارت، جشنواره ها معمولا با انواع سرگرمی ها همراه میباشد. ویژه برنامه هایی از قبیل کنسرت ها، اولین اکران و شوی مد برای تبدیل جشنواره ها به یک جشن واقعی شرایط لازم را فراهم می سازد.

هم اکنون تبدیل گردشگری تجاری به یک روند جهانی موجب تقویت وجهه گردشگری آذربایجان در بازارهای بین المللی گردشگری و نیز تنوع محصولات گردشگری و معرفی خدمات جدید گردشگری رقابتی خواهد شد.