قابل توجه شرکت کنندگان در این جشنواره!

 

جشنواره تجارت باکو طی حکم مورخ 01/09/2016 رئیس جمهوری آذربایجان سازماندهی می گردد. تشکیل این جشنواره که بویژه در راستای توسعه بخش خصوصی عمل می کند، موجب جذب گردشگران و مشتریان از روسیه، قزاقستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، عمان، بحرین، ایران، ترکیه، گرجستان و سایر کشورها به کشورمان خواهد شد.

این جشنواره که با حمایت های همه جانبه وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان راه اندازی می شود، علاوه بر گردشگری، توسعه تجارت را نیز موجب خواهد شد.

حکم مورخ 20/02/2017 رئیس جمهوری آذربایجان مبنی بر تصویب «اصول عودت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت کالاهای غیر تولیدی و یا غیرتجاری در قلمرو جمهوری آذربایجان از طرف شخصیت های حقیقی در زمان جشنواره های تجاری» نیز در این راستا اثرگذار خواهد بود.

با توجه به همه این موارد، می توان با اطمینان گفت که این جشنواره هم برای شرکت کنندگان، هم بازدیدکنندگان و هم خریداران بسی مفید واقع خواهد گردید.

شما کارآفرینان ضمن ثبت نام در اینجا، می توانید عنوان شرکت کننده دریافت نمائید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفا به ایمیل info@bakushopfest.com نامه ارسال نمائید.