به صفحه مشاغل جشنواره تجارت باکو (“جشنواره خرید”) خوش آمدید.

ایجاد تیم حرفه ای یکی از تعهدات اصلی ماست. چنانچه شما می خواهید بخشی از تیم نخستین جشنواره تجارت باکو در آذربایجان باشید و نیز به مجموعه حرفه ای ما بپیوندید، می توانید فرم زیر برای داوطلبان و فرصت های شغلی را مورد بررسی قرار دهید. با انتخاب پیشنهاد کاری موردنظر، اطلاعات بیشتر را کسب و با الزامات شغلی آشنا شوید. لطفا درخواست خود را به آگهی های استخدامی مناسب با دانش و مهارت خود ارسال نمائید. لطفا در پنجره موردنظر، فرم درخواست (رزومه) را دانلود و یا فرم درخواست را در این صفحه پر کنید.

با استفاده از لینک موردنظر در ارتباط با فرصت های شغلی و یا فعالیت داوطلبانه، فرم درخواست را پر کنید:

https://app.smartsheet.com/b/form?EQBCT=88e2aba3afb64ce28589c1e055d5c7f8

ما از دیدن شما در تیم خود خوشحال هستیم! موفق باشید!