مشارکت در جشنواره تجارت باکو، فرصتی برای جذب سرمایه گذاری

 

جشنواره تجارت باکو فرصت سرمایه گذاری در پروژه های مهم را برای فعالان تجاری فراهم می سازد.

جشنواره تجارت باکو با اعطای بسته های پیشنهادی ذیل از سرمایه گذاران دعوت به همکاری بعمل میاورد.

font-awesome_4-7-0_trophy_256_0_df002d_none

مشارکت ویژه در جشنواره تجارت باکو

font-awesome_4-7-0_handshake-o_256_0_df002d_none

مشارکت در جشنواره تجارت باکو

font-awesome_4-7-0_certificate_256_0_df002d_none

حامیت مالی ویژه از جشنواره تجارت باکو

font-awesome_4-7-0_user_256_0_df002d_none

حامیت مالی از جشنواره تجارت باکو

مزایای مشارکت در جشنواره تجارت باکو:

  • حمایت از یکی از بزرگترین پروژه ها در تاریخ آذربایجان
  • امکان معرفی برند از طریق برقراری روابط منحصر به فرد با جشنواره
  • امکان معرفی نام تجاری به طیف وسیعی از مخاطبان این جشنواره در خارج از مرزهای آذربایجان
  • عضویت در باشگاه نخبگان شرکت های همکار
  • اثرگذاری مثبت بر پرسنل به لحاظ آموزش، ایجاد انگیزه و حفظ کارکنان
  • فرصت برقراری رابطه با سازمان های بزرگ علاقه مند به همکاری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فرصت ها و شرایط مشارکت و حمایت مالی، لطفا با ایمیل info@bakushopfest.com تماس حاصل نمائید.