اتباع خارجی و بدون تابعیت در جمهوری آذربایجان از دو نوع ویزای ورود و ترانزیت استفاده می کنند. صدور روادید توسط نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولگری های جمهوری آذربایجان و یا از طریق اداره کنسولی وزارت امورخارجه صورت می پذیرد. صدور روادید همچنین در دفاتر ویزا فرودگاه های بین المللی آذربایجان از قبیل باکو، گنجه و جمهوری خودمختار نخجوان انجام می گیرد http://mfa.gov.az/en/content/184

اتباع خارجی و بدون تابعیت در جمهوری آذربایجان می توانند از طریق سامانه «آسان ویزا» مبادرت به دریافت روادید الکترونیک نمایند. در ویزای یکباره الکترونیکی مدت اقامت در کشور تا 30 روز میباشد. برای این منظور، این افراد می توانند از لینک موردنظر (https://evisa.gov.az/en/) در سایت رسمی وزارت امورخارجه آذربایجان استفاده نمایند.